STIPENDIER

Två stiftelser knutna till Samfundet delar ut stipendier till finländska studerande för studier i Sverige.

Tidigare medlemmar har efterlämnat stipendiefonder med anknytning till Samfundet Sverige – Finland.

För nuvarande handlar det om två fonder; Gunvor Plantings Stiftelse med stark koppling till Åland samt Åke Petterssons fond. Den första för finländska ungdomar som vill studera i Sverige och den andra för finländsk ungdom som vill göra studieresor till Sverige. Läs mer om respektive fond nedan.

Gunvor Plantings stiftelse

Gunvor Plantings stiftelse delar ut stipendium till finländska och åländska studerande som studerar i Sverige.

Stipendierna utannonseras på hösten i svenskspråkig finländsk och åländsk dagspress. Ansökningsperioden för ansökningar 2021 meddelas senare.

Stiftelsen delar sedan 1998 årligen ut stipendier till finländska studerande i Sverige. Sammanlagda delar stiftelsen årligen ut stipendier till ett värde mellan 60 000 och 160 000 SEK.

Stipendierna delas vanligtvis ut under Samfundet Sverige-Finlands årliga högtidlighållande av Finlands självständighetsdag den 6 december i Stockholm.

Behörighetskrav

För att kunna söka stipendiet behöver du

  • vara från Finland eller Åland
  • ha fått din grundutbildning i Finland eller på Åland
  • studera på heltid
  • studera eller börja studera på högskola eller universitet i Sverige
  • ha avklarat minst 150 ECTS (högskolepoäng)
  • bedriva studier som leder till en examen

Stipendiet kan sökas för både forskarexamen och för grundexamen.

Stiftelsen Åke Petterssons Stipendiefond

Stiftelsen bildades år 2000 efter den framlidne medlemmen i Samfundet Åke Amos Pettersson.  Enligt stiftelsens stadgar skall avkastningen på stiftelsekapitalet ”möjliggöra studieresor till Sverige för finländsk ungdom”.

Stiftelsen har begränsade tillgångar och delar för nuvarande ut cirka 20 000 SEK per år.

Enligt stiftelsens stadgar är Samfundets ordförande också stiftelsens ordförande och Samfundets kassör är styrelseledamot.

Kontakt

Samfundet Sverige-Finland
Karnell, Riddargatan 13D

114 51 Stockholm

Epost: samfundetsf@gmail.com
Telefon070-590 94 88