Stipendier

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Gunvor Plantings stiftelse

Gunvor Plantings stiftelse har sedan 1998 delat ut stipendium till finländska och åländska studerande som studerar i Sverige.  Sammanlagd delar stiftelsen årligen ut stipendier till ett värde mellan 60 000 och 160 000 SEK. Stiftelsen tillkom tack vare en generös donation i Gunvor Plantings testamente. Gunvor Planting avled den 27 september 1996. I sitt testamente föreskrev hon att en stiftelse skulle förvalta de donerade medlen och att stiftelsen huvudsakliga ändamål skulle vara:

”Att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Understöd skall kunna lämnas till finländska (finlandssvenska eller finska) och åländska ungdomar som bedriver studier i Sverige. Avsikten härmed är att detta skall bidra till att bevara och stärka svenskt språk och svensk kultur på Åland och i Finland, för att därmed fördjupa den kulturella samhörigheten mellan dessa länder och Sverige.”

Stipendierna utannonseras på hösten i svenskspråkig finländsk och åländsk dagspress. Förra årets ansökningsperiod var 14-30.9 2020.

Stipendierna delas vanligtvis ut under Samfundet Sverige-Finlands årliga högtidlighållande av Finlands självständighetsdag den 6 december i Stockholm.

Behörighetskrav – stipendium för studier i Sverige

Stipendiater 2020

För att kunna söka stipendiet behöver du: 

  • vara från Finland eller Åland
  • ha fått din grundutbildning i Finland eller på Åland
  • studera på heltid
  • studera eller börja studera på högskola eller universitet i Sverige
  • ha avklarat minst 150 ECTS
  • bedriva studier som leder till en examen

Stipendiet kan sökas för både forskarexamen och för grundexamen.

 

Styrelsen för Gunvor Plantings stiftelse beslöt den 23 oktober 2020 att bevilja stipendiemedel enligt följande:

Forskningsstipendier

Tekla Kylkilahti
Petra Marttila

Studiestipendier

Anna Aaltonen
Cecilia Bredenberg
Leo Granholm
Vilhelmiina Hintsanen
Sofia Lundsten
Cajsa-Stina Nabb
Simon Sjuls
Svante Sjöholm
Christoffer Stenvall

Stiftelsen Åke Petterssons Stipendiefond

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kontakt

C/O Hans Karlander
Östermalmsgatan 97
114 59 Stockholm
Tel: 070-531 66 05
hans.karlander@karnell.se