Program

Samfundet erbjuder ett mångfacetterat program med möten, seminarier och resor.
Allt för att öka kunskap om och kontakter med Finland.

Program

Programmet fångar in angelägna bilaterala frågeställningar inom politik, hållbarhet, samhälle, näringsliv, akademi och forskning och inte minst kultur. I år och nästa år firas 100-årsminnet av Ålands självstyre. Vi har därför Åland som ett särskilt tema i programmet.

Arrangemangen är på grund av pandemin omöjliga att detaljplanera och är därför preliminära. När vi ser en ljusning i läget kommer programmen att genast kompletteras med mötesdag, plats och närmare programinnehåll.  Ytterligare program läggs till löpande.

Hållbarhet

Näringsliv

Kontakt

Samfundet Sverige-Finland
Karnell, Riddargatan 13D

114 51 Stockholm

Epost: samfundetsf@gmail.com
Telefon070-590 94 88