Om Samfundet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

ORDFÖRANDE

Samfundets ordförande är investerare Hans Karlander.  Han har länge befunnit sig i skärningspunkten mellan näringsliv, statsförvaltning och politik, bland annat som statssekreterare i näringsdepartementet under minister Per Westerberg och som vice vd för Swedbank. Har sedan 1995 arbetat med private equity-investeringar. Delägare i Karnell och har flera styrelseuppdrag. Suttit tidigare i bland annat Finlandsinstitutets och Kulturfonden för Sverige och Finlands styrelse. 

Kontaktinformation

E-post: hans.karlander@karnell.se 

Telefon: +46 705 31 66 05

Ingrid Iremark

Vice ordförande

Tel 070 590 9488

ingrid.iremark@gmail.com

Erik Lakomaa

Sekreterare

Tel 070 930 7599

erik.lakomaa@hhs.se

Gunda Ahlström

Kassör

Tel 070 838 1857

gunda.ahlstrom@gmail.com 

Elin Claeson-Hirschfeldt

Tel 076 876 1802

elin.claeson@sverigesradio.se

Wilhelm Engström

Tel 073 705 4020

wilhelm.engstrom@slu.se

Ann-Catherine Jungar

Tel 073 572 1286

ann-catherine.jungar@sh.se

Bengt Kristensson Uggla

Tel 070 569 1895

bkuggla@gmail.com

Anders Ljunggren

Tel 070 422 1004

anders.ljunggren51@gmail.com

Minna Storm

Tel 073 506 5606

minna.storm@eccanordic.com 

Lasse Zilliacus

Tel 070 792 5367

lassezilliacus1@gmail.com 

Samfundets historia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

 

Verksamhetsberättelser

Samfundet hade sitt senaste styrelsemöte den 9 september i 2020.  Verksamhetsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  Läs 

Stadgar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kontakt

C/O Hans Karlander
Östermalmsgatan 97
114 59 Stockholm
Tel: 070-531 66 05
hans.karlander@karnell.se