Bli medlem

Bli medlem i Samfundet för att öka din kunskap om och dina kontakter med Finland.

 

Bli medlem i Samfundet Sverige-Finland för att få del av ett mångsidigt utbud av aktiviteter som  föredrag, seminarier och resor. Tonvikten ligger på politik, samhälle och kultur. Sambanden mellan Sverige och Finland står alltid  i fokus.

I Samfundet blir du del av en gemenskap av medlemmar med intresse för det finländska samhället – både historia och samtid.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 250 kronor per år eller 350 kronor för två personer på samma adress. För ständigt medlemskap är avgiften 2 500 kronor respektive 3 500 kronor.

Medlemsavgiften betalas in på Samfundets Swish 1234556114 eller postgiro 2 42 99-0. Har du frågor kring medlemskap kontakta Gunda Ahlström.

Nyhetsbrev

Alla medlemmar får vårt nyhetsbrev som utkommer varannan månad. Brevet skickar vi personligt på e-mail.

Ett hållbart brobygge

Alla nya medlemmar får boken Ett hållbart brobygge som gavs ut vid Samfundets 90-årsjubileum.

 

Bli medlem 

Medlemsavgiften är 250 kronor per år eller 350 kronor för två personer på samma adress. För ständigt medlemskap är avgiften 2 500 kronor respektive 3 500 kronor.

Samfundet Sverige-Finland verkar i enlighet med de krav som ställs i Dataskyddsförordningen, den förordning som ofta kommit att betecknas med den engelska akronymen GDPR. Det innebär bland annat att Samfundet aldrig lämnar ut kontaktuppgifter om medlemmarna till utomstående.

Kontakt

Samfundet Sverige-Finland
Karnell, Riddargatan 13D

114 51 Stockholm

Epost: samfundetsf@gmail.com
Telefon070-590 94 88