Bli medlem

Det gläder oss att du vill bli ny medlem. Medlemsavgiften är 250 kronor per år eller 350 kronor för två personer på samma adress. För ständigt medlemskap 2 500 kronor respektive 3 500 kronor.  

Medlemsavgiften betalas in på Samfundets postgiro 2 42 99-0.

Har du frågor kring medlemskap kontakta Gunda Ahlström.

Som medlem får du vårt Nyhetsbrev som utkommer varannan månad. Brevet skickar vi personligt på e-mail.

Alla nya medlemmar under 2021 får boken Brobygge utan kostnar.

 

Bli medlem 

Samfundet Sverige-Finland verkar i enlighet med de krav som ställs i Dataskyddsförordningen, den förordning som ofta kommit att betecknas med den engelska akronymen GDPR. Det innebär bland annat att Samfundet aldrig lämnar ut kontaktuppgifter om medlemmarna till utomstående.

Alla nya medlemmar under 2021 får boken Brobygge utan kostnar.