FRÄMJARPRISET

Priset delas ut årligen till person eller organisation som gjort betydande insatser för att främja relationerna mellan Sverige och Finland.

Samfundets främjarpris instiftades 2012 och ska tilldelas en eller flera personer, organisation eller företag – oavsett nationell hemvist – som gjort betydande insatser i främjandet av relationen mellan Sverige och Finland.

Priskommittén består av Anders Ljunggren, ordförande, Yvonne Ingman och Ann-Cathrine Jungar.

Främjarpriset 2021

Språkvetaren och förlagskonsulten Peter A Sjögren tilldelas Samfundet Sverige-Finlands främjarpris 2021.

Samfundets priskommitté skriver i sin motivering:

Peter A. Sjögren har under många år bedrivit ett hängivet och insiktsfullt bildningsarbete i Sverige för att sprida kunskap om och inspirera till läsning av finska författares verk. Idag kan alla ta del av Peters ömsinta omdömen, formulerade med en benådad språkkänsla, säkerligen inövad genom intensiva studier och omfattande läsning, via bland annat bloggen Min Läsning.

 Peter A. Sjögren är också en uppskattad person i Finland, ett land han känner minst lika bra som sitt eget. Han har samarbetat med Svenska Litteratursällskapet i Finland där hans språkliga expertis och gedigna kunskaper om finlandssvensk litteratur har värderats högt i samband med olika uppdrag. År 2018 tilldelades han av Sällskapet den sällsynta utmärkelsen Allt vad vi äga samman och 2020 förlänades han av Republiken Finland riddartecknet av Finlands Vita Ros orden. 

Peter A. Sjögren har arbetat med Bonniers svenska ordbok sedan 1979. Till utbildningen är han språkvetare med allmän språkvetenskap som huvudämne. På Bonniers var han redaktionellt ansvarig för bland annat Bonniers Musiklexikon och Bonniers engelsk-svenska ordbok. På 1990-talet var han huvudredaktör för Nationalencyklopedin. Han är numera förlagskonsult.

Tidigare pristagare

2020 / Henrik Meinander

”Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, har under lång tid genom sitt omfattande författarskap och sitt aktiva deltagande i det offentliga samtalet lyft fram det finländska i Sverige och det svenska i Finland, och därmed ökat grannkunskaperna på båda sidor om Östersjön”.

2019 / Anneli Pirttilä

”I östligaste Finland är samhörigheten med Sverige svag och svenska språket tillbakaträngt, ofta utkonkurrerat av ryskan. I denna miljö har Anneli Pirttilä som rektor för Villmanstrands yrkeshögskola och Sveriges honorärkonsul med en eldsjäls entusiasm främjat det svenska språket och banden till Sverige. ”

2018 / Tandem Leadership 

”Framgångsrik samverkan mellan Sverige och Finland förutsätter kvalificerade nätverk för blivande ledare. Tandem Leadership är ett unikt program som skapar nya kontaktytor bland ledande yngre personer från politik, näringsliv och akademi. ”

2017 / Sverker Göransson och Ari Puheloinen

”Sverker Göranson (tidigare ÖB) och Ari Puheloinen (tidigare kommendör för försvarsmakten i  Finland) har stärkt den finsk-svenska relationen genom att med ett aldrig sviktande personligt engagemang, sina ledaregenskaper och yrkesskicklighet ha bidragit till att höja det finsk-svenska försvarssamarbetet till en kvalitativt ny nivå.” 

2016 / Kjell Skoglund

”Kjell Skoglunds hängivna arbete för den bilaterala relationen men också för de nordiska frågorna har tagit sig många uttryck. Han har verkat inom kultur och samhälle men också inom näringslivet.”

2015 / Finska föreningen i Sveriges riksdag

”Föreningen samlar ett växande antal medlemmar över de partipolitiska gränserna och har sedan starten haft styrelseledamöter från samtliga riksdagspartier. Genom sin verksamhet inom ett brett fält av dagsaktuella samhällsfrågor bidrar föreningen till att stärka relationerna mellan våra länder.”

2014 / Janina Orlov

”Janina Orlov har genom eminenta översättningar från finska till svenska öppnat dörren till moderna finska litteraturen för en bred svenskspråkig läsekrets.”

2013 / Gunvor Kronman och Mats Wallenius

”Gunvor Kronman och Mats Wallenius besitter genom sina mångåriga nordiska uppdrag en exceptionellt gedigen kunskap om relationerna mellan Sverige och Finland. Med sitt intensiva engagemang för svensk-finländskt samarbete har de vitaliserat och utvecklat Kulturfondens verksamhet.”

2012 / Krister Wahlbäck, 1937-2013 

”Krister Wahlbäck (professor och dplomat) är en av Sveriges främsta kännare av Finland och Finlandsfrågan i svensk politik och har under närmare ett halvsekel gjort betydelsefulla insatser för att sprida kunskap och förståelse hos våra länder.”

Kontakt

Samfundet Sverige-Finland
Karnell, Riddargatan 13D

114 51 Stockholm

Epost: samfundetsf@gmail.com
Telefon070-590 94 88