Främjarpriset

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Främjarpriset 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Tidigare pristagare

2012 Krister Wahlbäck 

2013 Gunvor Kronman och Mats Wallenius 

2014 Janina Orlov 

2015 Finska föreningen i Sveriges riksdag 

2016 Kjell Skoglund 

2017 Sverker Göransson och Ari Puheloinen 

2018 Tandem Leadership 

2019 Anneli Pirttilä

2020 Henrik Meinander

Professor Henrik Meinander delades Samfundets Främjarpris 2020. Juryns motivering: 

”Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, har under lång tid genom sitt omfattande författarskap och sitt aktiva deltagande i det offentliga samtalet lyft fram det finländska i Sverige och det svenska i Finland, och därmed ökat grannkunskaperna på båda sidor om Östersjön. Genom sina böcker har han nått en bred publik i Sverige och i nya grupper ökat intresset för Finlands historia. Henrik Meinander har bland annat varit chef för Finlandsinstitutet i Stockholm och är sedan 2017 ordförande för Svenska Litteratursällskapet i Finland.”

2019 Högskolerektorn och svenska honorärkonsuln Anneli Pirttilä

När årsmötet 2019 förklarats avslutat blev det dags för ordförande Anders Lidéns tacksamma uppgift att dela ut årets  Främjarpris till en som förtjänstfullt främjat relationerna mellan våra båda länder. Priset tillföll i år högskolerektorn och svenska honorärkonsuln Anneli Pirttilä från Villmanstrand i östra Finland.

”I östligaste Finland är samhörigheten med Sverige svag och svenska språket tillbakaträngt, ofta utkonkurrerat av ryskan. I denna miljö har Anneli Pirttilä som rektor för Villmanstrands yrkeshögskola och Sveriges honorärkonsul med en eldsjäls entusiasm främjat det svenska språket och banden till Sverige. I Svenska Klubben har hon samlat ett trettiotal medlemmar, som träffas för att tala svenska och odla ett intresse för Sverige. Med sin bakgrund inom journalistik och vetenskap är hon en framstående kommunikatör, som också skickligt använder sociala medier i sitt främjande av relationen mellan Finland och Sverige.”

2018 – Programmet Tandem Leadership

Priset delades ut av Samfundets ordförande Anders Lidén vid årsmötet den 5 april i Stockholm. Priset togs emot av Tandem Leaderships dåvarande projektledare i Sverige Jessica Melin Hirschfeldt. Samfundet Sverige-Finland skriver i sin prismotivering:

”Fortsatt framgångsrik samverkan mellan Sverige och Finland förutsätter kvalificerade nätverk för blivande ledare. Tandem Leadership är ett unikt program som skapar nya kontaktytor bland ledande yngre personer från politik, näringsliv och akademi. Programmet startades 2013 av Kulturfonden Sverige-Finland. Hittills har över 100 deltagare, hälften från Finland och hälften från Sverige, rekryterats.  Deltagarna är verksamma som beslutsfattare och rådgivare inom en rad olika områden. De är innovatörer, entreprenörer och politiker. De arbetar med kommunikation, undervisning, sociala frågor, inom finansvärlden och med digital utveckling. Bredden och mångfalden är programmets signum.”

2017 – Sveriges tidigare överbefälhavare Sverker Göranson och förutvarande kommendören för försvarsmakten i Finland Ari Puheloinen 

Priset delades ut av Samfundets ordförande Anders Lidén vid Samfundets årsmöte den 9 mars på Finlandsinstitutet i Stockholm.

Samfundet skriver i sin prismotivering:

Sverker Göranson och Ari Puheloinen har stärkt den finsk-svenska relationen genom att med ett aldrig sviktande personligt engagemang, sina ledaregenskaper och yrkesskicklighet ha bidragit till att höja det finsk-svenska försvarssamarbetet till en kvalitativt ny nivå som inte begränsas till övningar och materielinköp under fredstida förhållanden, utan möjliggör ett gemensamt uppträdande även i skarpare lägen. De har därmed åstadkommit ett närmande mellan Finland och Sverige av historiskt betydelsefull dignitet på ett område där Finland och Sverige står varandra särskilt nära i en solid värdegemenskap och geografisk samhörighet.

Kontakt

C/O Hans Karlander
Östermalmsgatan 97
114 59 Stockholm
Tel: 070-531 66 05
hans.karlander@karnell.se