MEDLEMSBREV 2020-10-27

MEDLEMSBREV 2020-10-27

DEN NYE ORDFÖRANDEN HAR ORDET: Kära samfundsmedlemmar! Först har jag glädjen att framföra mitt tack för förtroendet att som ny ordförande få ledaSamfundet. Årsmötesformerna 2020 var ovanliga, som allt annat detta pandemiår, meduppskjutet årsmöte med styrelseval...