Välkommen till Samfundet

I snart 100 år har Samfundet främjat relationen Sverige-Finland med seminarier och diskussioner, med sommarresor till Finland, litteraturkvällar och andra kulturevenemang. Samfundet erbjuder ett mångsidigt utbud av medlemsaktiviteter, men bedriver också extern opinionsbildning och riktar sig till alla med intresse för finländsk kultur, samhällsutveckling och sambanden med Sverige.

 

En mångfacetterad intressegemenskap

Våra båda länder är idag två jämnstarka välfärdsstater förenade i en omfattande ekonomisk, kulturell och politisk samverkan; under de senaste 30 åren har svenska och finländska företag i stor utsträckning gått samman, forskningsutbytet mellan akademierna är betydande och försvarspolitiskt är vi närmare varandra än på 200 år. Östersjön är vårt gemensamma hav och Sverige och Finland som tillsammans har halva territorialvattnet och halva kustlinjen bär ett särskilt ansvar för östersjöfrågorna.

I vårt land finns bortåt en miljon medborgare eller bosatta med rötter i Finland. Politiskt och värderingsmässigt är vi nära varandra och återkommande attitydundersökningar pekar på en ömsesidig nyfikenhet och vilja till ännu mer samarbete. 

Vi rikssvenskar delar 600 år av historia med Finland där svenska, vid sidan av finska, är officiellt språk; svenskan och finlandssvenskan är speglar för varandras litteratur, poesi och teater. 

Med inget annat land har vi en lika mångfacetterad intressegemenskap. Vi äger en unik kulturell, politisk och ekonomisk infrastruktur om vilken vi har gemensam vårdnad, ett bilateralt kapital att utveckla till gagn för både svenskar och finländare. 

Läs mer om vad vi kan erbjuda och kontakta oss om du har frågor.

Hans Karlander

Ordförande Samfundet Sverige-Finland   

Aktuellt

Samfundet höll sitt årsmöte den 23 februari. Tre nya ledamöter valdes in; Anders Ahnlid, Julia Holmvik och Pauline von Troil. Läs mer om styrelsen. 

Ta del av Samfundets planer för hösten 2021 och våren 2022

Årets främjarpristagare är Peter A. Sjögren.

Kontakt

Samfundet Sverige-Finland
Karnell, Riddargatan 13D

114 51 Stockholm

Epost: samfundetsf@gmail.com
Telefon070-590 94 88