våra stipendier

Samfundets stipendier

Samfundet administrerar två olika stiftelser; Gunnar Plantings stiftelse och Stiftelsen Åke Petterssons Stipendiefond. Nedan kan du läsa mer  om respektive stipendier. 

Gunvor Plantings stiftelse

Gunvor Plantings stiftelse delar ut stipendium till finländska och åländska studerande som studerar i Sverige.

Om stiftelsen

Stiftelsen tillkom tack vare en generös donation i Gunvor Plantings testamente. Gunvor Planting avled den 27 september 1996.

I sitt testamente föreskrev hon att en stiftelse skulle förvalta de donerade medlen och att stiftelsen huvudsakliga ändamål skulle vara:

att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Understöd skall kunna lämnas till finländska (finlandssvenska eller finska) och åländska ungdomar som bedriver studier i Sverige. Avsikten härmed är att detta skall bidra till att bevara och stärka svenskt språk och svensk kultur på Åland och i Finland, för att därmed fördjupa den kulturella samhörigheten mellan dessa länder och Sverige.

Stipendium för studier i Sverige

Behörighetskrav

För att kunna söka stipendiet behöver du

 • vara från Finland eller Åland
 • ha fått din grundutbildning i Finland eller på Åland
 • studera på heltid
 • studera eller börja studera på högskola eller universitet i Sverige
 • ha avklarat minst 150 ECTS (högskolepoäng)
 • bedriva studier som leder till en examen

Stipendiet kan sökas för både forskarexamen och för grundexamen.

Om stipendiet

Stipendierna utannonseras på hösten i svenskspråkig finländsk och åländsk dagspress. Årets ansökningsperiod är 14-30.9 2020.

Stiftelsen delar sedan 1998 årligen ut stipendier till finländska studerande i Sverige. Sammanlagda delar stiftelsen årligen ut stipendier till ett värde mellan 60 000 och 160 000 SEK.

Stipendierna delas vanligtivs ut under Samfundet Sverige-Finlands årliga högtidlighållande av Finlands självständighetsdag den 6 december i Stockholm.

Stipendiater 2020

Styrelsen för Gunvor Plantings stiftelse beslöt den 23 oktober 2020 att bevilja stipendiemedel enligt följande:

Forskningsstipendier

Tekla Kylkilahti
Petra Marttila

Studiestipendier

Anna Aaltonen
Cecilia Bredenberg
Leo Granholm
Vilhelmiina Hintsanen
Sofia Lundsten
Cajsa-Stina Nabb
Simon Sjuls
Svante Sjöholm
Christoffer Stenvall

Stiftelsen Åke Petterssons Stipendiefond

Stiftelsen Åke Petterssons Stipendiefond bildades år 2000 efter den framlidne medlemmen i Samfundet Åke Amos Pettersson.  Enligt stiftelsens stadgar skall avkastningen ”möjliggöra studieresor till Sverige för finländsk ungdom”.

Stipendier har ett flertal gånger betalats ut till Kuopion Pohjola-Norden, som  arrangerat språkkursen Nordplugg för finskspråkiga gymnasister i Kuopio varje sommar sedan slutet av 1900-talet, tidigare i Gränna, de senaste åren i  Jönköping, dock inte sommaren 2020 på grund av covid-19.  Kursen är en  viktig del av vänortsverksamheten mellan Kuopio och Jönköping.

Dessa stipendier kan inte sökas utan Samfundet kontaktar potentiella stipendiater. 

 

Om samfundet

 • Stadgar
 • Styrelse
 • Kontakt

Aktiviteter

 • Sammankomster
 • Kommande Resor
 • Reseberättelser
 • Verksamhet
  Stipendier
 • Främjarpriset

Bli medlem

Om samfundet

 • Stadgar
 • Styrelse
 • Kontakt

Aktiviteter

 • Sammankomster
 • Kommande Resor
 • Reseberättelser
 • Verksamhet
  Stipendier
 • Främjarpriset

Bli medlem