Efter årsmötet 2020 blir det författarkväll i Finlandsinstitutets regi kl. 18.30 till vilket alla Samfundsmedlemmar är inbjudna. Samfundet betalar entréavgiften på 100 kronor för sina medlemmar. Den som vill delta i författarträffen ska anmäla sig...